Venucon is gespecialiseerd in veterinaire (medische) vertaalwerkzaamheden voor verschillende doelgroepen, o.a.

  • Dierenartsen (landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren);
  • Dierenartsassistenten;
  • Huisdiereigenaren;
  • Veehouders.

Expertisegebieden

  • Diervoeders (veterinaire dieetvoedingen, retail producten, voedingssupplementen)
  • Diergezondheid en gezondheidsprogramma’s (rundvee, varkens, pluimvee en paarden)
  • Dierziektes
  • Farmaceutische producten (o.a. vaccins/antibiotica, supplementen voor gezelschapsdieren/rundvee/varkens/pluimvee en paarden)
  • Diagnostische hulpmiddelen (o.a. sneltesten)
  • Parasitologie

Veterinaire vertalers en netwerk

Alle vertalingen worden uitgevoerd door dierenartsen en voor diersoortspecifieke kennis maakt Venucon gebruik van haar netwerk dat o.a. bestaat uit verschillende dierenartsspecialisten op het gebied van parasitologie (zoönosen), pluimvee, rundvee en varkens.

Aangeboden taalcombinaties

Brontekst: Engels / Frans / Duits / Spaans >>>> Doeltekst: Nederlands

Aanvullende taalcombinaties: [1]

Brontekst: Engels / Nederlands >>> Doeltekst: Frans / Duits / Spaans /Italiaans

Referenties op aanvraag.

[1] Op verzoek